Petra Kadrmanová

Ačkoliv angličtina byla vždy mým oblíbeným předmětem, nikdy jsem nevyužila možnosti rozvíjet své znalosti anglického jazyka v jazykové škole. Až nezbytnost složit zkoušku CAE mě donutila absolvovat přípravu v 1.Jazykové ÚO. Nyní lituji pouze toho, že jsem se k podobnému kroku neodhodlala již dříve!

Přestože mám studentská léta již nějakou dobu za sebou, na lekce angličtiny s Mgr. Milanem Pošepným jsem se vždy upřímně těšila. Přispěla k tomu jistě i uvolněná a přátelská atmosféra na hodinách, a malý počet účastníků kurzu.  Oceňuji zejména zkušenosti Mgr. Milana Pošepného s průběhem Cambridge zkoušek, díky kterým mne (a nejen mne) za necelý rok ke složení požadované CAE dovedl.

Díky návštěvě kurzu se zlepšily moje komunikativní a poslechové dovednosti, oživila a rozšířila jsem si slovní zásobu, a z hlediska gramatického jsem získala nadhled nad určitými jevy. Moje zkušenost s touto jazykovou školou a zkušenost (i jazykové znalosti) ostatních studentů z našeho kurzu mne přesvědčily natolik, že jsem do jazykové školy bez váhání a s důvěrou přihlásila i svého syna.

Přejít nahoru