MVDr. Oldřich Štancl

Tuto jazykovou školu jsem navštěvoval od roku 2008 do 2018. Můj požadavek na tuto školu když jsem ji oslovil byl ten, aby mi byla doporučena nejefektivnější forma výuky.

Po konzultaci s lektory této školy jsem zvolil intenzivní kurz dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny. Vzhledem k mému povolání veterinárního lékaře je tento způsob velmi časově náročný. Myslím, že díky velmi kvalitní úrovni po stránce odborné a velice přátelskému prostředí mohu tuto školu doporučit všem ostatním při jejich rozhodování. Na prvních hodinách jsem své učitelce řekl “Vy jste moje vstupenka do Světa” , záleží jen na mě a na moji pracovitosti, jestli ji dokážu využít.

Přejít nahoru