Kurzy angličtiny

Kurzy pro děti

"To, co se naučíš s radostí, naučíš se na celý život". Tyto kurzy angličtiny jsou určeny pro děti, které chtějí začít s angličtinou cestou, která je bude bavit a zároveň položí správné základy.

Kurzy pro studenty

Kurzy angličtiny pro studenty jsou určeny pro ty, kteří si chtějí zlepšit známku ve škole, postoupit se svou angličtinou nad rámec školních osnov nebo se připravit na zkoušky Cambridge English.

Kurzy pro dospělé

Vyžaduje vaše zaměstnání znalost angličtiny? Nebo si myslíte, že nikdy není pozdě se naučit nový jazyk?

Chcete připravit na zkoušky Cambridge English?

Kurzy pro děti

Děti 4 - 6 let

Využíváme velkého potenciálu dětí a schopnosti nenásilnou formou vstřebávat cizí jazyk v raném věku. Děti si mohou osvojit správný přízvuk, velké množství slovní zásoby.

Hodiny jsou pečlivě připravovány, střídají mnoho aktivit (rýmovačky, písničky, hry, dramatizace, poslech).

Často se uplatňuje metoda TPR – total physical response, kdy děti pohybem při hře používají cílový jazyk.

Děti 7 - 9 let

S dětmi mladšího školního věku používáme osvědčené učebnice pro Cambridge Young Learners, které děti při pomoci v domácí přípravě systematicky vedou ve výuce cizího jazyka, hlavně pomocí obrázků, ale postupně si osvojují i jeho psanou podobu.

Postupně je důraz kladen na jednoduchou konverzaci, rozvoj slovní zásoby, čtení, psaní a gramatická pravidla, avšak vždy s ohledem na věk dítěte.

Děti 10 - 15 let

Kurzy upevňují základy ze základní školy a dále je rozvíjejí. Využíváme také materiálů k mezinárodním certifikátům. V tomto věkovém rozmezí se již projevují všechny jazykové dovednosti – listening, speaking, writing, grammar.

V tomto věku mají některé děti problémy s angličtinou, a proto je vhodný individuální přístup ke každému žákovi, který poskytnou jak malé skupinky, tak konkrétní individuální výuka.

Nabízíme možnost konverzačních hodin s rodilou mluvčí.

Kurzy pro studenty

Mírně pokročilí

Kurz KET je určen pro mírně pokročilé studenty. Kurz pracuje s úrovní A2.

Této úrovni odpovídá zkouška Key English Test

Středně pokročilí

Kurz PET je určen pro středně pokročilé uživatele angličtiny. Kurz pracuje s úrovní B1.

Této úrovni odpovídá státní maturita z angličtiny a zkouška Preliminary English Test.

Pokročilí

Kurz FCE je určen pro středně pokročilé uživatele. Kurz pracuje s úrovní B2.

Této úrovni odpovídá mezinárodní zkouška First Certificate in English.

Velmi pokročilí

Kurz CAE je určen pro pokročilé uživatele angličtiny. Kurz pracuje s úrovní C1.

Této úrovni odpovídá zkouška  Cambridge Advanced Certificate in English.

Kurzy pro dospělé

Začátečnici

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se anglicky neučili, nebo si nejsou jistí v základech.

Absolventi tohoto kurzu budou schopni ovládat základy jazyka a mohou volně pokračovat na úrovni A2.

Mírně pokročilí

Kurz KET je určen pro mírně pokročilé zájemce. Kurz pracuje s úrovní A2.

Této úrovni odpovídá zkouška Key English Test

Středně pokročilí

Kurz PET je určen pro středně pokročilé uživatele angličtiny. Kurz pracuje s úrovní B1.

Této úrovni odpovídá státní maturita z angličtiny a zkouška Preliminary English Test.

Pokročilí

Kurz FCE je určen pro středně pokročilé uživatele. Kurz pracuje s úrovní B2.

Této úrovni odpovídá mezinárodní zkouška First Certificate in English.

Velmi pokročilí

Kurz CAE je určen pro pokročilé uživatele angličtiny. Kurz pracuje s úrovní C1.

Této úrovni odpovídá zkouška  Cambridge Advanced Certificate in English.

Přejít nahoru