Back
Cambridge zkoušky se v roce 2022 konají v Ústí nad Orlicí v pátek 22.4 a v sobotu 23. dubna. Registrace je otevřená do 7.března 2022

Jazykové zkoušky Cambridge English

Proč skládat jazykovou zkoušku? Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikát, který všude jasně potvrdí, že jazyk ovládáte. Ne každý zaměstnavatel má totiž chuť si vás z jazyku zkoušet na pohovoru. Mimo to je certifikace rovněž náhradou jiných zkoušek a pomáhá při přijímacím řízení na vysoké školy či při hledání práce v ČR a zahraničí.

KET (A2)

Key English Test

A2 – Držitel rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě v situacích, které
se ho bezprostředně týkají (rodina, místopis, nakupování, práce…)
Komunikuje pomocí jednoduchých frází a vět a zvládne krátkou konverzaci.

PET (B1)

Preliminary English Test

B1 – Držitel rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spis. jazykem
o běžných tématech. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou
nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem hovoří.

FCE (B2)

First Certificate in English

B2 – Držitel rozumí delším promluvám a textům ze současnosti včetně
prózy. Přesně formuluje své myšlenky a vyjadřuje se natolik plynule
a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími.

CAE (C1)

Advanced Certificate in English

C1 – Držitel rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů. Bez
větší námahy rozumí tel. programům a filmům. Užívá jazyka pružně
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.

Příprava na jazykové zkoušky

Na zkoušky vás u nás připravíme! Pokud nejste součástí žádného z jazykových kurzů, nabízíme speciální přípravné kurzy, ve kterých Vám osvětlíme všechny části testu a vyzkoušíte si Cambridge test nanečisto, aby pro vás složení zkoušky nebylo příliš stresující.

KET (A2), PET (B1)

Děti od 13 let, dospělí

FCE (B2), CAE (C1)

Studenti od 15 let, dospělí