Jazykové zkoušky

Key English Test

A2 – Držitel rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě v situacích, které
se ho bezprostředně týkají (rodina, místopis, nakupování, práce…)
Komunikuje pomocí jednoduchých frází a vět a zvládne krátkou konverzaci.

Preliminary English Test

B1 – Držitel rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spis. jazykem
o běžných tématech. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou
nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem hovoří.

First Certificate in English

B2 – Držitel rozumí delším promluvám a textům ze současnosti včetně
prózy. Přesně formuluje své myšlenky a vyjadřuje se natolik plynule
a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími.

Advanced Certificate in English

C1 – Držitel rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů. Bez
větší námahy rozumí tel. programům a filmům. Užívá jazyka pružně
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.

Děti od 13 let, dospělí

Studenti od 15 let, dospělí

Přejít nahoru